Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

ΦΑΤΜΑ ΑΛΙΓΙΕ ΤΟΠΟΥΖ: Μία Πομάκα στο τουρκικό χαρτονόμισμα των 50 λιρών.