BLOGGERS HELP

O

26 Νοε 2019

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΕΦΟΔΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΜΠΟΞΓΚΡΟΟΥΒ (Ν. ΑΓΓΛΙΑ)


Ανάμεσα σε άλλα ερευνητικά θέματα, το ενδιαφέρον της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος εστιάζεται στα Ευρωασιατικά παλαιοανθρωπολογικά δεδομένα των αρχών του Κάτω - Μέσου Πλειστόκαινου (600.000-700.000 χρόνια).
Ανάλογα στοιχεία έχουν προκύψει από μία ανασκαφή της Ν. Αγγλίας, τα οποία συγκρίθηκαν με αυτά των Πετραλώνων (βλ. Άνθρωπος 13, 1997).
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΕΦΟΔΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΜΠΟΞΓΚΡΟΟΥΒ (Ν. ΑΓΓΛΙΑ)
Δρα Νίκου Α. Πουλιανού
Περίληψη
Το Μάιο του 1994 ανακοινώθηκε στο «Nature» από τους Roberts και λοιπούς (1994), η ανεύρεση μίας κνήμης ανθρώπου 480.000 ετών και υποστηρίχθηκε ότι ανήκει στον αρχαιότερο κάτοικο της Ευρώπης. Η χρονολόγηση στις αγγλικές ανασκαφές βασίστηκε στην παρουσία δυο απολιθωμάτων: του γένους των Mimomys-Arvicola (τρωκτικών) και των Stephanorhinus hundsheimensis (ρινόκερων). Τα απολιθώματα αυτά όμως ανευρέθησαν και σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές ανασκαφές (βλ. σχετικό χάρτη), όπως και στα Πετράλωνα. Η χρονολόγησή τους, κυρίως με βάση τα Πετράλωνα, έδειξε ότι είναι ηλικίας ~700.000 ετών. Έτσι και ο Αρχάνθρωπος της Αγγλίας δεν μπορούσε να είναι διαφορετικής ηλικίας, αλλά της ίδιας περίπου με αυτή του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων. Τις θέσεις του αυτές ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου απέστειλε με επιστολή στις 4-7-1994 στο «Nature», το οποίο έδειξε αμέσως ενδιαφέρον, όπως φαίνεται από την απάντηση της 18-7-1994 που παραθέτουμε εδώ. Τελικά η δημοσίευση αυτών των θέσεων δεν προχώρησε, καθώς οι εκδότες του «Nature» επικαλέστηκαν έλλειψη χώρου στο περιοδικό (βλ. επιστολή της 22/8/1994). Έτσι, η διαλογική συζήτηση που αναμενόταν να ακολουθήσει δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατό να πραγματοποιηθεί, παρά την ανάλογη προτροπή που έγινε ακολούθως στο 10ο Πανενρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας τον Αύγουστο του 1996 στις Βρυξέλλες (Poster - Abstract: Since 1994 a tibia and other two human teeth, presumably belonging to Homo heidelbergensis, have been found at the Boxgrove excavating site...), αλλά και στο μεθεπόμενο (12ο) στο Καίμπριτζ το 2000 (όπου ανάλογη 2σέλιδη ανακοίνωση μοιράστηκε σε όλους τους συνέδρους). Κατ’ ανάγκη τη στάση αυτή των Roberts και λοιπών, θεωρούμε σαν σιωπηρή μεν, πλήρη δε αποδοχή των απόψεών μας.
Αναζητώντας το 2000 στο διαδίκτυο στοιχεία για τις ανασκαφές του Μπόξγκρόουβ, υπήρχαν πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ucl.ac.uk/boxgrove/man/homo.htm, η οποία το 2004/5 αποσύρθηκε. Είχαμε όμωςπρονοήσει και κρατήσαμε αντίγραφο  στην ιστοσελίδα μας, όπου παρατηρείται το ασυνήθιστο φαινόμενο οι σχετικές πληροφορίες να σταματούν το 1997, αμέσως δηλαδή μετά τη δημοσίευσή μας στην επετηρίδα «Άνθρωπος». Σήμερα (3-8-2006) η αντίστοιχη διεύθυνση είναι http://matt.pope.users.btopenworld.com/boxgrove/boxhome.htm. Τόσο στην προηγούμενη, όσο και στην τωρινή σελίδα των Άγγλων δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα σχετικά με απόλυτες χρονολογήσεις (σε μια Χώρα με τεράστιες εργαστηριακές δυνατότητες, 12 χρόνια μετά!). Έτσι απορίας άξιο είναι πώς από το 1994 δεν δημοσιεύονται αντίστοιχες πληροφορίες, εάν δηλαδή αυτό τελικά συμβαίνει για να αποφευχθεί η υποχρεωτική βιβλιογραφική μνεία της επιστημονικής μας προσφοράς.
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΜΕ ΕΝΑ LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΗΝΩΝ