BLOGGERS HELP

O

4 Ιουν 2014

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

   

 Εν τω μεταξύ μεταδόθηκε η πληροφορία ότι αφίχθη εις Πελοπόννησο ο Παν. Κανελλόπουλος ως αντιπρόσωπος της κυβέρνησης του εξωτερικού.
Το ραδιόφωνο του Καΐρου δεν έπαυε να αποκαλεί τα Τάγματα "εχθρικούς σχηματισμούς" και καλούσε τους άνδρας όπως τα εγκαταλείψουν. Τούτο, είναι γεγονός ότι επέδρασε λίαν δυσμενώς επί του ηθικού των ανδρών, και ανέμεναν τον Π. Κανελλόπουλο όπως ρύθμιση το σοβαρό τούτο ζήτημα. Ο Κανελλόπουλος έφθασε στη Καλαμάτα μετά τις υπό του Ε.Λ.Α.Σ. πραγματοποιηθείσες σφαγές, εκείθεν προχώρησε και έφθασε εις το χωριό Μάκρη (Πουλέτα) δυτικά της Τριπόλεως όπου ήταν το στρατηγείο του Ε.ΛΑ.Σ., απ'  όπου  δια του Υπασπιστή του  Ανθυπολοχαγού Κωστόπουλου, απέστειλε προς το Β Αρχηγείο Χωροφυλακής έγγραφο διαταγή η οποία, εν περιλήψει, περιλάμβανε τα κάτωθι, που αφορούσαν τα της παραδόσεως του Αρχηγείου.
Ο Συνταγματάρχης Διονύσιος Παπαδόγκονας. Αφού διασώθηκε στην Πελοπόννησο από τον Άρη βρήκε τον θάνατο στο Γουδί κατά τα Δεκεμβριανά του 1944.
    α) Τα όπλα (τυφέκια, οπλοπολυβόλα, πολυβόλα) να συγκεντρωθούν στην εκκλησία της μητροπόλεως της Τριπόλεως.
    β) Τα πυροβόλα και τα αυτοκίνητα, να συγκεντρωθούν εις την πλατεία των δικαστηρίων.
    γ) Οι αξιωματικοί και οπλίτες να συγκεντρωθούν εις την πλατεία δικαστηρίων συντεταγμένοι και άοπλοι για να παραδοθούν εις τον Ε.ΛΑ.Σ.
    Η ως άνω διαταγή ελήφθη εις το Αρχηγείο περί το μεσονύκτιο της 29ης Σεπτεμβρίου 1944, πλην απερρίφθη, καθ' όσον οι τιθέμενοι όροι κρίθηκαν σαν απαράδεκτοι. Την επομένη απεστάλησαν εκ μέρους του Β΄ Αρχηγείου προς συνάντηση του Π. Κανελλόπουλου οι Ταγμ. Κοντοστάνος και Λοχαγός Σουζανέας δια να του επιδώσουν αφ' ενός απαντητική επιστολή του συνταγματάρχου Παπαδόγγονα, αφ' ετέρου δια να διαπιστώσουν αν αποφάσιζε τελείως ελεύθερος ο Π. Κανελλόπουλος και όχι υπό την πίεση του Ε.Λ.Α.Σ.
    Ο Π. Κανελλόπουλος μετά την ανάγνωση της αποσταλείσης επιστολής και, παρουσία των Αντ/ρχου Τσικλητήρα διοικητού της Ταξιαρχίας του Ε.Λ.Α.Σ. του καπετάνιου της Ταξιαρχίας, υπό το ψευδώνυμο "Πελοπίδας", του Άγγλου Αντ/ρχου Τόλντ και του Άγγλου λοχαγού Σίμπσον, απάντησε "να εκτελεσθεί η διαταγή".
    Επακολούθησε κατ' ιδίαν συζήτηση Κανελλοπούλου μετά του γνωστού του, εκ του Ιταλοελληνικού πολέμου, λοχαγού Σουζανέα Γεωργίου. Ο τελευταίος ανέφερε τα της ισχυρής οχυρώσεως της Τριπόλεως, περί της αποφάσεως αμύνης και ότι καλόν θα ήταν να βρισκότανε λύση, που ικανοποιούσε αμφότερες τας παρατάξεις δια να αποφευχθεί το εκατέρωθεν αιματοκύλισμα.
    Ο Π. Κανελλόπουλος κάλεσε τους αποχωρήσαντες, ήτοι εκείνους οι οποίοι προηγουμένως παρίσταντο κατά την ανάγνωση της επιστολής, και είπε: "Καλόν θα ήτο να μετέβαινον και εκείνοι εις Τρίπολιν δια να συζητήσουν". Ο ίδιος μετά του καπετάνιου Πελοπίδα παρέμειναν εις το στρατηγείο του ΕΛΑΣ.
    Αφίχθησαν εις Τρίπολη ο Διοικητής της Ταξιαρχίας του Ε.Λ.Α.Σ., οι δύο Άγγλοι αξιωματικοί και τίνες άλλοι αξιωματικοί του Ε.Λ.Α.Σ. και κατόπιν συζητήσεως κατέληξαν εις νέα συμφωνία, δια την υπογραφή της οποίας μετέβη ο ίδιος ο Συνταγματάρχης Παπαδόγγονας εις το στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ., όπου και είχε οξύτατη συζήτησιν μετά του Π. Κανελλόπουλου.
Η νέα συμφωνία κάπως ευνοϊκότερα της πρώτης δια το Αρχηγείο Χωροφυλακής, σε γενικές γραμμές διελάμβανε τα κάτωθι:
- Παράδοση του βαρέως οπλισμού του Αρχηγείου εις τον Ε.ΛΑ.Σ.
- Μεταφορά των ανδρών συντεταγμένων και φερόντων τον ατομικό των οπλισμό εις Μύλους. Κωμόπολης κειμένης ολίγον Δυτικά του Άργους
- Παράδοση εις Μύλους του ατομικού οπλισμού εις τον Ε.ΛΑ.Σ.
Από Μύλους μεταφορά των ανδρών εις Σπέτσες υπό την προστασία συμμαχικού στρατιωτικού τμήματος.

Έτσι η Τρίπολη την 30 Σεπτεμβρίου παρεδίδετο εις τον Ε.Λ.Α.Σ.. Τους άνδρες του Τάγματος Ασφαλείας και του Αρχηγείου Χωροφυλακής, συνόδευσαν σαν ασφάλεια έναντι του Ε.Λ.Α.Σ., διμοιρία εξ είκοσι επτά άγγλων στρατιωτών υπό τον Άγγλο Αντ/ρχην Τόλντ.
===================================================================
ΕΠΙΛΟΓΟΣ