Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

TΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΝΟΤΗΝΗ ΩΣ ΓΚΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΕ

Σκάνδαλο με έκδοση του Υπουργείου Εσωτερικών Θα αποδοθούν ευθύνες;