Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Τα Μνημεία της Κωνσταντινούπολης ζωντανεμένα ψηφιακά. Δείτε τον Ελληνικό Πολιτισμό του Βυζαντίου

Κωνσταντινούπολη
Τα Μνημεία της Κωνσταντινούπολης ζωντανεμένα ψηφιακά. Δείτε τον Ελληνικό Πολιτισμό του Βυζαντίου