BLOGGERS HELP

O

12 Μαρ 2021

Τα 7 Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου «Ανακατασκευάστηκαν» με GIF - The 7 Wonders of the Ancient World “Reconstructed” with GIFs

 

The 7 Wonders of the Ancient World “Reconstructed” with GIFs

 Τα 7 Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου «Ανακατασκευάστηκαν» με GIF

Δυστυχώς, μόνο ένα από αυτά τα αρχαία θαύματα εξακολουθεί να στέκεται. Δείτε τα ανακατασκευασμένα 7 Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, για να δείτε πώς αρχικά φαίνονται τα ερείπια:

1.  O Kολοσσός της Ρόδου

Ένα επίτευγμα της εφευρετικότητας και της μηχανικής και χρησίμευσε ως ρόδιο της νίκης. Ο Κολοσσός της Ρόδου χτίστηκε το 280 π.Χ. αλλά ανατράπηκε από σεισμό το 226 π.Χ.

Εμφάνιση πλήρους μεγέθους - See full size image

Το 
Κολοσσός των 108 ποδιών στάθηκε στο λιμάνι Μανδράκι,   τα πόδια του φυτεύτηκαν σταθερά σε βάθρα 49 πόδια, ώστε τα σκάφη να περνούν ανάμεσα στα πόδια του. Ήταν σίγουρα ένας τρόπος να γνωρίσουμε τους ξένους ποιος ήταν αφεντικό: στην πραγματικότητα, αυτό το γιγαντιαίο άγαλμα του θεού του Ήλιου Ήλιος ήταν γλυπτό από τα λιωμένα όπλα και ασπίδες του κυπριακού στρατού, τους οποίους η Ρόδος είχε νικήσει πρόσφατα. Ο ίδιος ο Κολοσσός ανατράπηκε από σεισμό μόλις μισό αιώνα αργότερα. Παρέμεινε σε αναμονή για τους επισκέπτες να αναρωτιούνται για άλλα 800 χρόνια, έως ότου ο μουσουλμάνος χαλίφης Muawiyah I λιώνει το άγαλμα και το πούλησα για θραύσματα.

 

1. The Colossus of Rhodes

A feat of ingenuity and engineering and served as a Rhodian symbol of victory. The Colossus of Rhodes was erected in 280 BCE but was toppled by an earthquake in 226 BCE.The 
108ft Colossus stood astride Mandraki Harbor, its feet firmly planted on 49ft pedestals so that boats could pass between its legs. It was certainly one way to let outsiders know who was boss: in fact, this giant statue of the sun god Helios was sculpted from the melted-down weapons and shields of the Cypriot army, whom Rhodes had recently vanquished. The Colossus itself was toppled by an earthquake just half a century later. It remained in recline for visitors to wonder at for a further 800 years, until Muslim caliph Muawiyah I melted the statue down and sold it for scrap.2. Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

Η παλαιότερη και μεγαλύτερη από τις τρεις πυραμίδες στο συγκρότημα πυραμίδων της Γκίζας που συνορεύει με τη σημερινή Ελ Γκίζα της Αιγύπτου. Είναι το παλαιότερο από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου και το μόνο που παραμένει άθικτο.

Δείτε την εικόνα πλήρους μεγέθους - See full size image

Χτισμένο πριν από 4.500 χρόνια από 
πέτρες βάρους 2,5 έως 15 τόνους το καθένα, η Μεγάλη Πυραμίδα παρέμεινε η ψηλότερη τεχνητή κατασκευή στον κόσμο για σχεδόν τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Οι κοντινές ανασκαφές αποκάλυψαν ότι είναι πιθανό ότι έως και 100.000 εξειδικευμένοι και καλά τροφοδοτημένοι εργαζόμενοι ήρθαν από όλη τη χώρα για να ζήσουν σε μια προσωρινή πόλη καθώς έχτισαν τις άλλες κοσμικές πυραμίδες αυτής της περιοχής.

 

2. The Great Pyramid of Giza

The oldest and largest of the three pyramids in the Giza pyramid complex bordering present-day El Giza, Egypt. It is the oldest of the Seven Wonders of the Ancient World, and the only one to remain largely intact.Built over 4,500 years ago from 
stones weighing 2.5 to 15 tons each, the Great Pyramid remained the world’s tallest man made structure for nearly four thousand years. Nearby excavations have revealed it’s likely that up to 100,000 skilled and well-fed workers came from all over the country to live in a temporary city as they built the otherworldly pyramids of this region.3. Κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας

Μια ανερχόμενη σειρά  κλιμακωτών κήπων που περιέχουν μια μεγάλη ποικιλία από δέντρα, θάμνους και αμπέλια, που , μοιάζει με ένα μεγάλο καταπράσινο βουνό κατασκευασμένο από λάσπη από τούβλα, και λέγεται ότι χτίστηκε στην αρχαία πόλη της Βαβυλώνας, κοντά στη σημερινή επαρχία Hillah, Babil, στο Ιράκ.

Δείτε την εικόνα πλήρους μεγέθους-See full size image

Υπήρχαν ποτέ οι Κρεμαστοί Κήποι; Είναι το μοναδικό θαύμα στη λίστα που μπορεί να ήταν μια φαντασία της φαντασίας ενός αρχαίου ταξιδιωτικού συγγραφέα. Οι γηγενείς συγγραφείς της Βαβυλώνας - που ήταν 50 μίλια νότια από τη Βαγδάτη στο Ιράκ - δεν ανέφεραν τον κήπο. Αλλά αν υπήρχε, φαίνεται να ήταν ένα αξιοσημείωτο μηχανικό επίτευγμα, με περίπλοκα μηχανήματα να αντλούν νερό σε χτισμένες βεράντες ύψους έως και 65 πόδια

 

3. Hanging Gardens of Babylon

An ascending series of tiered gardens containing a wide variety of trees, shrubs, and vines, resembling a large green mountain constructed of mud bricks, and said to have been built in the ancient city of Babylon, near present-day Hillah, Babil province, in Iraq.


Did the Hanging Gardens ever actually exist? They’re the only wonder on the list that may have been a figment of an ancient travel writer’s imagination. The native writers of Babylon – which was 50 miles south of what is now Baghdad in Iraq – made no mention of the garden. But if it did exist, it seems to have been a remarkable engineering feat, with complex machinery drawing water to built terraces up to 65ft high4. Φάρος της Αλεξάνδρειας

Ένας φάρος που χτίστηκε από το Πτολεμαίο Βασίλειο, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Β 'Φιλαδέλφου (280–247 π.Χ.), και εκτιμήθηκε ότι ήταν 100 μέτρα (330 πόδια) σε συνολικό ύψος. Για πολλούς αιώνες ήταν μια από τις ψηλότερες τεχνητές κατασκευές στον κόσμο.

Δείτε την εικόνα πλήρους μεγέθους full size image

Ο φάρος από τον οποίο θα κρίνονταν όλοι οι επόμενοι φάροι, αυτή η δομή του Σώστρατου του Κνίδου παρουσίαζε μια φωτιά που καίει πάνω σε έναν κυλινδρικό πύργο, πάνω σε ένα οκταγωνικό μέσο, ​​πάνω σε μια τετραγωνική βάση. Μια σπειροειδής σκάλα οδήγησε στο τέλος της επιχείρησης, όπου υπήρχε επίσης ένα άγαλμα του Ήλιου. Το κτίριο έπεσε σε παρακμή κάποια στιγμή μεταξύ του 12 ου αιώνα και τέλη 15 ου αιώνα, όταν Μαμελούκων σουλτάνου QA ' αυτό Bay έχτισε ένα φρούριο πάνω στα ερείπια του φάρου

 

4. Lighthouse of Alexandria

A lighthouse built by the Ptolemaic Kingdom, during the reign of Ptolemy II Philadelphus (280–247 BC), and was estimated to be 100 metres (330 ft) in overall height. For many centuries it was one of the tallest man-made structures in the world.


The lighthouse by which all subsequent lighthouses would be judged, this structure by Sostratus of Cnidus featured a burning fire atop a cylindrical tower, atop an octagonal middle, atop a square base. A spiral staircase led to the business-end, where there may also have been a statue of Helios. The building fell into disrepair sometime between the 12th century and late 15th century, when Mamlūk sultan Qāʾit Bāy built a fort on the lighthouses ruins.

 5. Μαυσωλείο στον Αλικαρνασσό

Ένας τάφος που χτίστηκε μεταξύ 353 και 350 π.Χ. στο Halicarnassus (σήμερα Bodrum, Τουρκία) για τον Mausolus, έναν σατράπη στην Περσική Αυτοκρατορία, και την αδερφή-σύζυγό του Artemisia II της Caria. Η κατασκευή σχεδιάστηκε από τους Έλληνες αρχιτέκτονες Σάτυρο και Πύθιο της Πριήνης.

Εμφάνιση πλήρους μεγέθουςSee full size image

Ο τάφος που χτίστηκε για τον 
Μαυσόλο , κυβερνήτη της Καρίας, μιας αρχαίας περιοχής της Μικράς Ασίας, ήταν τόσο εντυπωσιακό που το όνομα του αείμνηστου βασιλιά έγινε η γενική λέξη για μεγάλα μνημεία κηδείας. Ο Mausolus ανέθεσε πολλούς μεγάλους ναούς και αστικά κτίρια στη ζωή του, και σχεδίασε το ίδιο το Μαυσωλείο. Η κατασκευή ήταν ένα μείγμα από ελληνικές, Εγγύς Ανατολικές και Αιγυπτιακές αρχές σχεδίασης που περιλαμβάνονται στο μάρμαρο της Ανατολίας και της Πεντέλης. Όταν ανασκαφίστηκε ο τάφος, τα λείψανα των βοδιών, των προβάτων και των πουλιών έγιναν τα υπολείμματα μιας γιορτής «αποστολής» για τον μόνιμο μισθωτή του Μαυσωλε

5. Mausoleum at Halicarnassus

A tomb built between 353 and 350 BC at Halicarnassus (present Bodrum, Turkey) for Mausolus, a satrap in the Persian Empire, and his sister-wife Artemisia II of Caria. The structure was designed by the Greek architects Satyros and Pythius of Priene.The tomb built for 
Mausolus, ruler of Caria, an ancient region of Asia Minor, was so impressive that the late king’s name became the generic word for large funeral monuments. Mausolus commissioned many great temples and civic buildings in his life, and planned the Mausoleum himself. The structure was a mixture of Greek, Near Eastern, and Egyptian design principles set in Anatolian and Pentelic marble. When the tomb was excavated, sacrificial remains of oxen, sheep, and birds were taken to be the leftovers of a ‘send-off’ feast for the Mausoleum’s permanent tenant.6. Άγαλμα του Δία στην Ολυμπία

Μια γιγαντιαία καθισμένη φιγούρα, ύψους περίπου 13 μ. [1], που έγινε από τον Έλληνα γλύπτη Φειδία γύρω στο 435 π.Χ. στο ιερό της Ολυμπίας, και χτίστηκε εκεί στο Ναό του Δία. Αντιπροσώπευε τον θεό Δία σε ένα θρόνο από κέδρο ξύλο διακοσμημένο με έβενο, ελεφαντόδοντο, χρυσό και πολύτιμους λίθους. Έχασε τον 5ο μ.Χ.

Εμφάνιση πλήρους μεγέθουςSee full size image

Αυτό το 
άγαλμα από χρυσό και ελεφαντόδοντο των 40 ποδιών στηρίχτηκε στο Ναό του Δία από τους Έλενες σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τους Αθηναίους. Δυστυχώς, το πλαίσιο και ο θρόνος ήταν από ξύλο. Αν και φαίνεται ότι διήρκεσε μερικές εκατοντάδες χρόνια, το άγαλμα πιθανότατα χάθηκε είτε όταν ο ναός καταστράφηκε το 426 π.Χ. ή λίγα χρόνια αργότερα σε πυρκαγιά στην Κωνσταντινούπολη.

6. Statue of Zeus at Olympia

A giant seated figure, about 13 m (43 ft) tall,[1] made by the Greek sculptor Phidias around 435 BC at the sanctuary of Olympia, Greece, and erected in the Temple of Zeus there. It represented the god Zeus on a cedarwood throne ornamented with ebony, ivory, gold and precious stones. Lost in the 5th AD.


This 
40ft gold and ivory-plated statue was erected at the Temple of Zeus by the Eleans in an attempt to outshine the Athenians. Unfortunately, the framework and throne were made of wood. Although it seems to have lasted a few hundred years, the statue likely perished either when the temple was destroyed in 426CE or a few years later in a fire at Constantinople.7. Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο

Ένας ελληνικός ναός αφιερωμένος σε μια αρχαία, τοπική μορφή της θεάς Άρτεμης (που συνδέεται με τη Ντιάνα, μια ρωμαϊκή θεά). Βρισκόταν στην Έφεσο (κοντά στη σύγχρονη πόλη Selçuk στη σημερινή Τουρκία). Ανακατασκευάστηκε πλήρως τρεις φορές.

Δείτε την εικόνα πλήρους μεγέθους-See full size image


Οι αρχαίοι Έλληνες, οι Γότθοι του 3ου αιώνα και οι πρώτοι Χριστιανοί φαίνεται να έχουν προκληθεί από αυτόν τον τεράστιο ναό στην ελληνική θεά αγνότητας, κυνηγιού, άγριων ζώων, δασών και γονιμότητας: το κτίριο χτίστηκε και καταστράφηκε τρεις φορές. Ο πρώτος που κατέστρεψε ήταν ο 
Ηρόστρατος , ο οποίος το έκαψε για να γίνει διάσημος. Στη συνέχεια ήρθαν οι Γότθοι, οι οποίοι κατέστρεψαν την πόλη ενώ περνούσαν στο δρόμο από τους Ρωμαίους. Τέλος, ένας χριστιανικός όχλος το έσπασε το 401 μ.Χ., αφήνοντας μόνο τα θεμέλια και μια μόνο στήλη - η οποία μπορεί να φανεί ακόμα και σήμερα.

7. Temple of Artemis at Ephesus

A Greek temple dedicated to an ancient, local form of the goddess Artemis (associated with Diana, a Roman goddess). It was located in Ephesus (near the modern town of Selçuk in present-day Turkey). It was completely rebuilt three times.Ancient Greeks, 3rd century Goths, and early Christians alike seem to have been provoked by this enormous temple to the Greek goddess of chastity, hunting, wild animals, forests, and fertility: the building was built and destroyed three times. The first to demolish it was 
Herostratus, who burned it down just to get famous. Next came the Goths, who wrecked the city while passing through on the run from the Romans. Finally, a Christian mob tore it apart in 401 CE, leaving just the foundations and a single column – which can still be seen today.Αρκετά συναρπαστικά αποτελέσματα!

Φυσικά για να πάρουν αυτές τις εξαιρετικές εικόνες, οι ερευνητές που ανέθεσαν το budgetdirect έπρεπε να βρουν εκτεταμένες οπτικές και γραπτές πληροφορίες για κάθε θαύμα. συμπεριλαμβανομένου του πότε χτίστηκε, ποιος πολιτισμός το χτίστηκε και για ποιο σκοπό. Συγκέντρωσαν πληροφορίες γύρω από τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε θαύματος. όπως δομικά υλικά, μετρήσεις και βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι λεπτομέρειες στη συνέχεια υποστηρίχθηκαν με εικόνες υψηλής ανάλυσης σχεδίων, σκίτσων ή οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων εικόνων στα αρχεία. Μόλις συντάχθηκε αυτή η έρευνα, μεταβιβάστηκε στο ντουέτο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού Keremcan Kirilmaz και Erdem Batirbek , υπό την καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή της NeoMam.

Τα τελικά αρχεία του Photoshop στάλθηκαν στον καλλιτέχνη γραφικών κίνησης Fractal Motion, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία των κινούμενων σχεδίων. Αυτή η περίπλοκη διαδικασία περιλαμβάνει τη διαίρεση των εικόνων και, στη συνέχεια, την κινούμενη εικόνα τους χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο στο λογισμικό Cinema 4D που ονομάζεται Polyfx, προτού τα τελειοποιήσετε όλα στο After Effects.Pretty exciting results!

Of course to get these excellent images,researchers commissioned by budgetdirect had to find extensive visual and written information on each wonder; including when it was built, which civilization built it and for what purpose. They gathered information around the specific features of each wonder; such as building materials, measurements and key architectural features. These details were then backed up with hi-resolution images of drawings, sketches or any other available imagery in the archives. Once this research was compiled, it was passed along to architectural design duo Keremcan Kirilmaz and Erdem Batirbek under the guidance of NeoMam’s art director.

The final Photoshop files were sent to motion graphics artist Fractal Motion, who were in charge of creating the animations. This complex process involves dividing up the images, then animating them using a tool in Cinema 4D software called Polyfx before refining it all in After Effects.

Αρχαία Ελλάδα - ancient Greece


 πηγη...https://www.budgetdirect.com.au/blog/the-7-wonders-of-the-ancient-world-reconstructed.html

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου